Mỹ Tâm công bố danh tính khách mời cuối cùng của liveshow - VietNamNet