Tùng Dương, Tuấn Hưng kêu gọi gần 2 tỷ ủng hộ quỹ Covid-19 - VietNamNet