Nhìn ekip sáng tạo này, thấy Vũ hội Ánh Dương hoành tráng cỡ nào