13 đại cao thủ trong Tây Du Ký 1986, Tôn Ngộ Không chỉ đứng thứ 7