3,8 triệu khán giả Hàn Quốc kéo đến rạp xem 'Ác quỷ đối đầu'