91 tuổi mắt kém chân run, Trần Hạnh cũng sẽ đi nhận danh hiệu NSND - VietNamNet