Anh Vũ từng ao ước được đóng vai Vũ của Quốc Trường trong 'Về nhà đi con - VietNamNet