Biển người kéo nhau ra rạp, 'Avengers: Endgame' lập kỷ lục tại Việt Nam