Bộ phim đầu tiên trên thế giới về virus 'Corona' gây chú ý - VietNamNet