Châu Tinh Trì mang 'Vua hài kịch' trở lại màn ảnh sau 20 năm