Chạy trốn thanh xuân kéo dài thêm 4 tập, sẽ có cái kết hay hơn cả 1 đám cưới