Chủ nhiệm phim ‘Gạo nếp gạo tẻ’ qua đời vì ung thư đại tràng