Có tình yêu mới, Huệ 'Về nhà đi con' lột xác khác phim một trời một vực