Cuộc sống diễn viên Tả Đại Phân đóng Quan Âm Bồ Tát 'Tây Du Ký' giờ ra sao?