Dàn sao ‘Bỗng dưng muốn khóc’ sau 11 năm: Người viên mãn bên chồng đại gia, người vẫn lẻ bóng