Diễn viên đóng vai công an khiến khán giả tưởng công an thật