Diễn viên Trần Bảo Sơn công khai con gái thứ 2 ở tuổi 49 - VietNamNet