Đoàn phim 'Về nhà đi con' vật vã quay dưới nắng nóng hơn 40 độ