Dương Cẩm Lynh luôn tìm cách né phim có nhiều cảnh nóng