Eliza Dushku được bồi thường 9,5 triệu USD khi tố cáo bạn diễn quấy rối tình dục