Fan sốc nặng vì Cảnh 'soái ca' biến thành tội phạm tâm thần trong 'Mê cung'