Fan Về nhà đi con lo lắng khi Bảo Hân lao thẳng vào máy quay