FBI có vào cuộc nếu biết diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng 'Vợ ba'?