'Gạo nếp gạo tẻ 2' tập 30, bà Quỳnh tiếp tay cho con rể lộng hành