'Gạo nếp gạo tẻ 2' tập 36, Thiên Long quỳ gối xin em vợ giấu tội