Hoa hồng trên ngực trái tập 12: Khuê cài bẫy để vạch mặt cáo của Trà