Hoa hồng trên ngực trái tập 9: Khuê uất hận khi bị Thái sỉ nhục, bênh bồ chằm chặp