'Hotgirl bolero' Jang Mi lần đầu đóng phim, bắt cặp cùng S.T