Kỹ xảo của Tây du ký 1986 thô sơ và nghèo nàn đến mức nào?