Lỗi kiến thức y khoa trong phim Bố già có đáng được tha thứ - VietNamNet