Lý Hùng thừa nhận rung động, mê mẩn nhan sắc Nhật Kim Anh