MC thời sự 9X hoang mang khi đóng cảnh nóng lộ ngực lúc chưa đủ 18 tuổi