Nghệ sĩ Việt bàng hoàng khi nghe tin Mai Phương ra đi - VietNamNet