Ngô Thanh Vân bầm dập, chấn thương khi đóng phim ở nước ngoài