Nhan sắc bị chê bai dữ dội của 'Nàng tiên cá' 2019