Nhân vật gây bức xúc nhất cho khán giả 'Hoa hồng trên ngực trái' - VietNamNet