Ninh Dương Lan Ngọc: 'Ép cân đến lao lực và trải qua hai cú sốc lớn'