Nữ giáo sư đại học nhà nghèo bất ngờ lọt vào gia đình giàu có nhất châu Á