Nữ phụ ‘Bệ hạ bất tử’ lộ tin ngoại tình trước thềm ra mắt phim