Phim của Sơn Tùng M-TP được phát hành tại 190 quốc gia