Quá khứ bế tắc không muốn nhắc lại của Quỳnh Kool 'Quỳnh búp bê'