Quách Ngọc Tuyên trật khớp, kiệt sức vì đóng phim với Hoàng Yến Chibi