Quang Tuấn: ‘Ám ảnh khi quay cảnh cưỡng hiếp Thanh Tú và nhiều cô gái’