Quốc Trường bay ra Hà Nội quỳ gối tặng hoa Bảo Thanh