'Quỳnh búp bê' tập 23: Đào ngày càng hỗn láo, Lan 'cave' sống như chết