Sau biến cố hơn 10 năm, Hoàng Thùy Linh nổi da gà khi được mời đóng phim