Thanh Hương 'Quỳnh búp bê' luôn cảm thấy áy náy với chồng