Thu Quỳnh 'Về nhà đi con': May vì thoát khỏi hình ảnh cave