'Tình yêu và tham vọng' tập 40, Minh tìm đến Linh vì mệt mỏi với Tuệ Lâm