'Tình yêu và tham vọng' tập 43: Phương qua đêm với Đông - VietNamNet